Niegodność dziedziczenia: ważne zmiany

Niegodność dziedziczenia to instytucja prawa spadkowego, która stanowi reakcję na niezgodne z porządkiem prawnym zachowania osób otrzymujących ze spadku korzyści. Inaczej mówiąc, przepisy pozwalają na to, aby sąd wyłączył niegodnego spadkobiercę od dziedziczenia.

W ostatnim czasie doszło do ważnych zmian, jeśli chodzi o instytucję niegodności dziedziczenia. Z dniem 15 listopada 2023 r. wprowadzono dwie nowe przesłanki, które umożliwiają stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Są to:

  • uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową.
  • uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Za uporczywe uważa się działanie o charakterze długotrwałym, powtarzalnym, nacechowanym złą wolą i nieustępliwością. Pojęcie to służy podkreśleniu intensywności wymienionych nagannych zachowań.

Pierwsza przesłanka pozwala na uznanie za niegodną dziedziczenia osobę, która za życia spadkodawcy nie łożyła na niego alimentów. Jest to przecież obowiązek rodzinny o podstawowym charakterze.

Druga przesłana polega na uchylaniu się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

Należy dodać, że to zawsze sąd orzeka o niegodności dziedziczenia. Oznacza to, że spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie istniał w chwili śmierci spadkodawcy. Poza tym traci on uprawnienie do uzyskania zachowku. Dodać trzeba, że trzeba rozróżniać niegodność dziedziczenia od wydziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia: adwokat doradza

Przede wszystkim to sąd po przeprowadzeniu postępowania decyduje o niegodności dziedziczenia. Oznacza to konieczność złożenia odpowiedniego pozwu. Do pozwu należy dołączyć właściwe wnioski dowodowe. Bez tego nie ma szans na powodzenie sprawy sądowej.

W tego typu sprawach najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się z doświadczonym adwokatem na poradę prawną. Podczas spotkania w kancelarii adwokackiej w Opolu można omówić wszystkie aspekty sprawy. Bardzo ważne jest przecież dobranie optymalnych rozwiązań prawnych, które pozwolą na skuteczne uznanie niegodności dziedziczenia.

Rozwód – jak znaleźć dobrego prawnika?

Rozwód — jak znaleźć dobrego prawnika? Na takie pytanie nie ma łatwej oraz jednoznacznej odpowiedzi.

Pamiętać trzeba, że rozwód to trudny czas w życiu każdego człowieka. Emocje mogą sięgać zenitu, a przyszłość wydaje się bardzo niepewna. W takich chwilach wsparcie doświadczonego adwokata jest wręcz nieocenione. Jak jednak znaleźć specjalistę, który najlepiej odpowie na wszystkie problemy związane z postępowaniem w sprawie o rozwód.

Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej warto dokładnie przemyśleć swoją sytuację prawną oraz życiową. Mogę podpowiedzieć kilka kwestii do namysłu:

  • Czy masz jasno określone oczekiwania co do wyników postępowania w sprawie o rozwód?
  • Czy są dzieci, których opieka musi być ustalona?
  • Co z alimentami na rzecz dzieci?

Przy czym sprawy rozwodowe są bardzo specyficzne. Dotyczą nie tylko obecnej sytuacji życiowej, ale też wywierają skutek na przyszłość.

Można zatem stwierdzić, że na pytanie: „Rozwód — jak znaleźć dobrego prawnika?” można odpowiedzieć jednoznacznie — wybierając adwokata z rekomendacjami i pozytywnymi opiniami klientów.

Taka weryfikacja jest bardzo prosta. W moim przypadku wystarczy wejść na stronę wyszukiwarki Google i wpisać w pole wyszukiwania: adwokat roman gładysz opinie. W prawej dolnej części ekranu pokażą się ostatnie opinie o mnie jako adwokacie.

Jak wybrać dobrego adwokata w Opolu?

Nie tylko opinie od klientów są ważne. W moim przekonaniu można zwrócić uwagę na to, że od ponad dziesięciu lat prowadzę kancelarię adwokacką. Specjalizuję się w prowadzeniu trudnych spraw rodzinnych, a więc i spraw rozwodowych.

Proponuję rozpocząć współpracę w sprawie o rozwód od umówienia się na poradę prawną. Podczas wizyty w mojej kancelarii adwokackiej w Opolu jestem w stanie zaproponować efektywne rozwiązanie sprawy rozwodowej. Przy czym podstawą mojej pracy w takiej sprawie jest umowa, której treść określa zakres świadczonej pomocy prawnej oraz wysokość honorarium.

Następnym krokiem jest przygotowanie pozwu w sprawie rozwodowej. Do pozwu należy dołączyć odpowiednie dowody, aby osiągnąć zakładany cel. Bez odpowiedniego przygotowania nie ma szans na sukces w postępowaniu przed sądem. Trzeba tu dodać, że sprawy rozwodowe rozpoznają sądy okręgowe. Orzekają w nich doświadczeni i zazwyczaj wymagający sędziowie.

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej może być ważnym dokumentem w Twojej sprawie. Nie ważne, czy chodzi tu o sprawę spadkową, rodzinną, czy też majątkową. Być może takie pismo otrzymasz w sprawie biznesowej.

Przede wszystkim warto takie pismo odebrać, otworzyć kopertę i je spokojnie przeczytać. Nie ma nic gorszego niż unikanie odbierania pism, czy też doprowadzanie do ich zwrotu nadawcy. Można zanotować też datę odebrania tej korespondencji. To może mieć znaczenie.

Myślę, że najpierw należy dokładnie przeczytać otrzymane pismo. Jest przecież szansa, że zostało napisane jasnym i przejrzystym językiem. Warto też zachować ewentualne załączniki do pisma. Wśród nich może być pełnomocnictwo.

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej: Co warto wiedzieć?

Następnie trzeba sprawdzić, czy na otrzymane pismo należy odpowiedzieć. Jeśli tak, to jaki jest termin udzielenia odpowiedzi. Przygotuj odpowiedni czas na rzetelne sporządzenie odpowiedzi na pismo z kancelarii adwokackiej.

Następne kroki mogą być nieco trudniejsze. Zależy to przede wszystkim od tego, o co chodzi w tej sprawie. Wzory z Internetu mogą nie wystarczyć.

W odpowiedzi można zacząć od tego, że otrzymałeś pismo i przedstawiasz swoje stanowisko. Jeśli to konieczne odpowiedz na każdy zarzut lub żądanie zawarte w piśmie. Wyjaśnij swoje stanowisko i przedstaw argumenty. Na zakończenie podsumuj swoją odpowiedź i wyraź gotowość do dalszej komunikacji.

Zwracam uwagę na wszelkie pisma wzywające do zapłaty. Odpowiadając na nie, trzeba uważać, żeby przypadkiem nie uznać długu. Poza tym pamiętać trzeba, że strona przeciwna może wykorzystać udzieloną odpowiedź w przyszłym postępowaniu sądowym.

Myślę, że dobrym pomysłem jest powierzenie przygotowania odpowiedzi na pismo z kancelarii adwokackiej właśnie adwokatowi. Tylko praktyk może znać różne sztuczki zawarte w treści takich pism, odróżnić zwroty grzecznościowe od istoty problemu.

Polecam zatem nawiązanie kontaktu z adwokatem Romanem Gładyszem, który prowadzi indywidualną kancelarię na terenie Opola. Przemawia za tym jego doświadczenie oraz wiedza w prowadzeniu różnego rodzajów sporów sądowych. Na spotkaniu w kancelarii adwokackiej w Opolu można wspólnie przygotować odpowiedź na każde pismo.

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Na takie pytanie jest kilka odpowiedzi. Przede wszystkim tymczasowe aresztowanie zawsze jest stosowane na mocy postanowienia sądu.

W postępowaniu przygotowawczym to prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie. Natomiast, gdy postępowanie karne jest w fazie sądowej, to nie ma on takiego uprawnienia. Wtedy o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania decyduje sąd.

Trzeba też pamiętać, że prokurator może zamienić areszt tymczasowy na łagodniejszy środek zapobiegawczy. Takim środkiem może być na przykład:

  • poręczenie majątkowe.
  • poręczenie przez osobę godną zaufania.
  • dozór Policji.
  • zakaz opuszczania kraju.

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Tak, może.

W jaki sposób można przekonać prokuratora do podjęcia takiej decyzji? Można przedstawić mu rzeczowe argumenty, które zostaną przez niego uwzględnione. Można też składać wnioski dowodowe. W końcu też można zawsze domagać się uchylenia tymczasowego aresztowania przez sąd.

Niezależnie od tego, czy prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie, czy też nie, podejrzany może korzystać z pomocy prawnej obrońcy. Obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat. Ustanowić obrońcę może podejrzany albo inna osoba, gdy podejrzany jest pozbawiony wolności.

Adwokat Roman Gładysz prowadzi kancelarię adwokacką w Opolu. Jego specjalizacja obejmuje prowadzenie spraw karnych. Niezależnie, gdzie prowadzone jest postępowanie, to adwokat ten jest gotowy do podjęcia efektywnej obrony.

Podstawą pracy adwokata w sprawie karnej jest przygotowanie linii obrony wraz z podejrzanym, czy oskarżonym. Poza tym należy ustalić na podstawie umowy honorarium oraz przygotować właściwe upoważnienie do obrony.

Współpracę w sprawie karnej można też zacząć od umówienia się na spotkanie w kancelarii adwokackiej w Opolu. W komfortowej atmosferze adwokat udziela wówczas odpłatnej porady prawnej z zakresu tego prawa. Na poradę prawną można umówić się telefonicznie albo poprzez formularz kontaktowy. Bardzo ważne jest szybkie działanie, bo na przykład na zażalenie na postanowienie o areszcie tymczasowym jest tylko siedem dni. W każdym razie w każdej sprawie jest szansa na uchylenie tymczasowego aresztowania. Nie należy rezygnować ze swoich uprawnień procesowych.