Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej może być ważnym dokumentem w Twojej sprawie. Nie ważne, czy chodzi tu o sprawę spadkową, rodzinną, czy też majątkową. Być może takie pismo otrzymasz w sprawie biznesowej.

Przede wszystkim warto takie pismo odebrać, otworzyć kopertę i je spokojnie przeczytać. Nie ma nic gorszego niż unikanie odbierania pism, czy też doprowadzanie do ich zwrotu nadawcy. Można zanotować też datę odebrania tej korespondencji. To może mieć znaczenie.

Myślę, że najpierw należy dokładnie przeczytać otrzymane pismo. Jest przecież szansa, że zostało napisane jasnym i przejrzystym językiem. Warto też zachować ewentualne załączniki do pisma. Wśród nich może być pełnomocnictwo.

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej: Co warto wiedzieć?

Następnie trzeba sprawdzić, czy na otrzymane pismo należy odpowiedzieć. Jeśli tak, to jaki jest termin udzielenia odpowiedzi. Przygotuj odpowiedni czas na rzetelne sporządzenie odpowiedzi na pismo z kancelarii adwokackiej.

Następne kroki mogą być nieco trudniejsze. Zależy to przede wszystkim od tego, o co chodzi w tej sprawie. Wzory z Internetu mogą nie wystarczyć.

W odpowiedzi można zacząć od tego, że otrzymałeś pismo i przedstawiasz swoje stanowisko. Jeśli to konieczne odpowiedz na każdy zarzut lub żądanie zawarte w piśmie. Wyjaśnij swoje stanowisko i przedstaw argumenty. Na zakończenie podsumuj swoją odpowiedź i wyraź gotowość do dalszej komunikacji.

Zwracam uwagę na wszelkie pisma wzywające do zapłaty. Odpowiadając na nie, trzeba uważać, żeby przypadkiem nie uznać długu. Poza tym pamiętać trzeba, że strona przeciwna może wykorzystać udzieloną odpowiedź w przyszłym postępowaniu sądowym.

Myślę, że dobrym pomysłem jest powierzenie przygotowania odpowiedzi na pismo z kancelarii adwokackiej właśnie adwokatowi. Tylko praktyk może znać różne sztuczki zawarte w treści takich pism, odróżnić zwroty grzecznościowe od istoty problemu.

Polecam zatem nawiązanie kontaktu z adwokatem Romanem Gładyszem, który prowadzi indywidualną kancelarię na terenie Opola. Przemawia za tym jego doświadczenie oraz wiedza w prowadzeniu różnego rodzajów sporów sądowych. Na spotkaniu w kancelarii adwokackiej w Opolu można wspólnie przygotować odpowiedź na każde pismo.