ulica Władysława Reymonta 14/3 | 45-066 Opole

zakaz wyprowadzania psów | wykroczenie | adwokat | Opole | adwokat Roman Gładysz

Zakaz wyprowadzania psów

Zakaz wyprowadzania psów to podobno ostatnio temat żywej dyskusji w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie ma to związek ze zmianą wysokości grzywny nakładanej w drodze mandatu za czyn z art. 77 kodeksu wykroczeń. Przedmiotem ochrony, który wynika z treści tego przepisu, jest bezpieczeństwo ludzi, a także mienia. Dobra te mogą zostać zagrożone poprzez Więcej…

Podwyżka mandatów | mandat | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole

Podwyżka mandatów

Podwyżka mandatów związana jest, z tym że w dniu 10 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia, które wskazuje wysokość mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zmiany obejmują następujące czyny z kodeksu wykroczeń: za czyn z art. art. 77 § 1 kw, który dotyczy niezachowania zwykłych lub nakazanych środków Więcej…