ulica Władysława Reymonta 14/3 | 45-066 Opole

Kontakt

Zgoda dotyczy nawiązania kontaktu, realizacji obsługi formularza. Znam treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych: www.adwokatgladysz.pl/dane-osobowe/

Dane adresowe i rejestrowe

adwokat | mediator Roman Gładysz

Kancelaria Adwokacka

ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

telefon: +48796301353e-mail: biuro@adwokatgladysz.pl
NIP: 7561886720REGON: 160033604
strona na Facebookstrona na Twitterze
profil na Linkedinstrona na Instagram

rachunek bankowy Bank Pocztowy SA nr 20 1320 1537 2885 6999 2000 0001

Jak trafić do adwokata?

Adwokat Roman Gładysz:

  • jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu (numer wpisu OPL/Adw/249), posiada tytuł zawodowy adwokata, który uzyskał na terenie Polski
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych
  • podlega Kodeksowi Etyki Adwokackiej, który został opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej

Działalność zawodowa adwokata Romana Gładysza:

  • jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 635 ze zm.), do której dostęp można uzyskać na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej
  • jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, którą prowadzi Minister Gospodarki

Mediator Roman Gładysz:

  • jest stałym mediatorem z listy Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
  • jest stałym mediatorem wpisanym na listy prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Wrocławiu, Gliwicach
  • jest osobą godną zaufania uprawnioną do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu