Kontakt

adwokat Roman Gładysz

Kancelaria Adwokacka

ulica Władysława Reymonta 14/4, 45-066 Opole

filia w Strzelcach Opolskich, ulica Zamkowa 1

telefon: +48796301353e-mail: biuro@adwokatgladysz.pl
NIP: 7561886720REGON: 160033604
strona na Facebookstrona na Twitterze
profil na Linkedinstrona na Instagram

faks: +48 775 444 143

rachunek bankowy Bank Pocztowy SA nr 20 1320 1537 2885 6999 2000 0001

 

W celu nawiązania kontaktu z adwokatem Romanem Gładyszem można skorzystać z formularza.

Zgoda dotyczy nawiązania kontaktu, realizacji obsługi formularza. Znam treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych: www.adwokatgladysz.pl/dane-osobowe/

 

Jak trafić do siedziby Kancelarii Adwokata Romana Gładysza w Opolu?

 

Jak trafić do siedziby Adwokata Romana Gładysza w Strzelcach Opolskich?

 

Adwokat Roman Gładysz:

  • jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu (numer wpisu 249), posiada tytuł zawodowy adwokata, który uzyskał na terenie Polski
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych
  • podlega Kodeksowi Etyki Adwokackiej, który został opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej

Działalność zawodowa adwokata Romana Gładysza:

  • jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 635 ze zm.), do której dostęp można uzyskać na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej
  • jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, którą prowadzi Minister Gospodarki