Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot | odszkodowanie | adwokat Opole | adwokat | Opole | kancelaria adwokacka | adwokat Roman Gładysz | prawnik | mecenas

Odszkodowanie za opóźniony lot wynika z treści przepisów rozporządzenia unijnego nr 261/2004. Rozporządzenie to jest częścią europejskiego prawa konsumenckiego. Pasażer jest uprawniony do uzyskania pomocy oraz odszkodowania w razie:

  • odmowy przyjęcia pasażera na pokład.
  • odwołania lotu.
  • opóźnienia lotu.

Uprawnienia pasażera dotyczą sytuacji, gdy lotnisko wylotu, jak i lotnisko lądowania w miejscu docelowym położone jest w państwie unijnym. Także za loty wykonywane w kraju można domagać się odszkodowania.

Możliwe jest odszkodowanie, gdy pasażer odlatuje z lotniska położonego w państwie trzecim. W takim przypadku lądowanie powinno nastąpić w państwie unijnym, ale należy spełnić dodatkowe warunki.

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerowi. Wysokość odszkodowania stanowi ryczałt, który jest uzależniony od dystansu lotu.

Gdy przewoźnik zaoferował pasażerowi zmianę planu podróży, to odszkodowanie można obniżyć. Zmiana ta polega na niewielkim opóźnieniu podróży. Niewielkie opóźnienie to czas od dwóch do czterech godzin.

Dystans lotu mierzony jest metodą trasy po ortodromie. Jest to najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli po jej powierzchni.

Należy pamiętać, że roszczenie pasażera może uleć przedawnieniu, którego termin wynosi rok. Przy czym pasażer może dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem powszechnym albo w postępowaniu administracyjnym. W każdym razie należy złożyć reklamację do przewoźnika.

Odszkodowanie dla pasażera przysługuje także w sytuacji:

  • odmowy przyjęcia pasażera na pokład.
  • odwołania lotu.