Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Na takie pytanie jest kilka odpowiedzi. Przede wszystkim tymczasowe aresztowanie zawsze jest stosowane na mocy postanowienia sądu.

W postępowaniu przygotowawczym to prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie. Natomiast, gdy postępowanie karne jest w fazie sądowej, to nie ma on takiego uprawnienia. Wtedy o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania decyduje sąd.

Trzeba też pamiętać, że prokurator może zamienić areszt tymczasowy na łagodniejszy środek zapobiegawczy. Takim środkiem może być na przykład:

  • poręczenie majątkowe.
  • poręczenie przez osobę godną zaufania.
  • dozór Policji.
  • zakaz opuszczania kraju.

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Tak, może.

W jaki sposób można przekonać prokuratora do podjęcia takiej decyzji? Można przedstawić mu rzeczowe argumenty, które zostaną przez niego uwzględnione. Można też składać wnioski dowodowe. W końcu też można zawsze domagać się uchylenia tymczasowego aresztowania przez sąd.

Niezależnie od tego, czy prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie, czy też nie, podejrzany może korzystać z pomocy prawnej obrońcy. Obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat. Ustanowić obrońcę może podejrzany albo inna osoba, gdy podejrzany jest pozbawiony wolności.

Adwokat Roman Gładysz prowadzi kancelarię adwokacką w Opolu. Jego specjalizacja obejmuje prowadzenie spraw karnych. Niezależnie, gdzie prowadzone jest postępowanie, to adwokat ten jest gotowy do podjęcia efektywnej obrony.

Podstawą pracy adwokata w sprawie karnej jest przygotowanie linii obrony wraz z podejrzanym, czy oskarżonym. Poza tym należy ustalić na podstawie umowy honorarium oraz przygotować właściwe upoważnienie do obrony.

Współpracę w sprawie karnej można też zacząć od umówienia się na spotkanie w kancelarii adwokackiej w Opolu. W komfortowej atmosferze adwokat udziela wówczas odpłatnej porady prawnej z zakresu tego prawa. Na poradę prawną można umówić się telefonicznie albo poprzez formularz kontaktowy. Bardzo ważne jest szybkie działanie, bo na przykład na zażalenie na postanowienie o areszcie tymczasowym jest tylko siedem dni. W każdym razie w każdej sprawie jest szansa na uchylenie tymczasowego aresztowania. Nie należy rezygnować ze swoich uprawnień procesowych.