ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Specjalizacja

Sprawy spadkowe

Adwokat Roman Gładysz jest pełnomocnikiem w sprawach dotyczących dziedziczenia.

Mediacje

Roman Gładysz jest stałym mediatorem w sprawach: gospodarczych, cywilnych, administracyjnych i karnych.

Sprawy rodzinne

Mecenas Roman Gładysz specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych, o alimenty oraz władzę rodzicielską.

Sprawy karne

Adwokat Roman Gładysz jest obrońcą w sprawach karnych. Należycie reprezentuje oskarżonych przed sądami i prokuraturami.

Prawo nieruchomości

Adwokat Roman Gładysz podejmuje się spraw dotyczących nieruchomości.

Sprawy bankowe

Mecenas Roman Gładysz zajmuje się prowadzeniem sporów z bankami. Prowadzi sprawy dotyczące kredytów oraz obligacji korporacyjnych.

Roman Gładysz

Roman Gładysz

adwokat | mediator

Od 2014 r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką na terenie Opola. Jestem też stałym mediatorem.

Blog

Zabezpieczenie majątkowe

W postępowaniu karnym możliwe jest zabezpieczenie majątkowe. Zabezpieczenie polega to na tym, że gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa, za które można orzec karę grzywny (czy też inne środki penalne o charakterze finansowym) upoważniony organ Więcej…

Spis inwentarza

Spis inwentarza kojarzy się bardziej z ewidencją zwierząt hodowlanych niż ze sprawami spadkowymi. Niemniej jednak jest to instytucja prawa spadkowego. Jedną z metod zabezpieczenia majątku spadkowego jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Polega to na ustaleniu oraz Więcej…

Odszkodowanie

W razie wyrządzenia szkody, która dotyczy osoby, poszkodowanemu należy się odpowiednie odszkodowanie. Co do zasady wyróżniamy dwa rodzaje szkód na osobie: szkodę majątkową. krzywdę niemajątkową. Poszkodowany jest osobą uprawnioną do uzyskania odpowiedniej kompensaty w przypadku Więcej…

Gdzie szukać adwokata?

Gdzie szukać mediatora?

Kancelaria adwokata i mediatora Romana Gładysza znajduje się w Opolu przy ulicy Władysława Reymonta 14/3, I piętro.

Biuro w Opolu czynne jest w dni robocze od godziny 9 do 16. Dogodny parking znajduje się przy ulicy Targowej, ulicy Damrota i przy placu Daszyńskiego. Ulice te są objęte strefą płatnego parkowania. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

W celu ułatwienia obsługi klientów spotkanie można umówić telefonicznie albo poprzez pocztę elektroniczną.

W biurze w Opolu jest możliwość spotkania w innych godzinach oraz w soboty.

Kontakt

Zgoda dotyczy nawiązania kontaktu, realizacji obsługi formularza. Znam treść informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych: www.adwokatgladysz.pl/dane-osobowe/