Sprawy karne

sprawy karne | adwokat | Opole | obrońca | opolskie | kancelaria adwokacka | adwokat Roman Gładysz | mecenas | prawnik

Adwokat prowadzi sprawy karne w postępowaniu przed sądami mającymi siedzibę na terenie Opola. To zdanie brzmi z pozoru trywialnie, lecz zawiera oczywiste stwierdzenie, że obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat.

Sprawy karne to takie, które generalnie dotyczą ponoszenia odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary. Tego rodzaju sprawy mogą dotyczyć przestępstw, ale też wykroczeń. Poza tym są spawy dotyczące prawa karnego skarbowego. Rzadkością jeszcze są sprawy z zakresu odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione. Nadto w sprawach dyscyplinarnych najczęściej stosuje się odpowiednio przepisy postępowania karnego.

W opisanych sprawach karnych i przypadkach dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy obrońcy, którym w postępowaniu karnym może być adwokat. Obrońca udziela pomocy prawnej od początku postępowania aż do fazy postępowania wykonawczego. Już od chwili zatrzymania można domagać się nawiązania kontaktu z adwokatem oraz przeprowadzenia z nim bezpośredniej rozmowy.

Obrońcę ustanawia oskarżony. Do czasu do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba.

Inne sprawy karne, w których może uczestniczyć adwokat to na przykład sprawy karne skarbowe, czy też sprawy o wykroczenie. Do taki spraw zalicza się też sprawy karne wykonawcze. Z punktu widzenia skazanego i wykonywania kary istotne są też sprawy o wydanie wyroku łącznego. Można korzystać z pomocy obrońcy w sprawach o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nie bez znaczenia jest też pomoc obrońcy w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Poza tymi adwokat w sprawach karnych podejmuje się też roli pełnomocnika. Pokrzywdzony, którego prawa zostały naruszone poprzez wyrządzenie przestępstwa, może ustanowić pełnomocnika, w celu obrony jego praw. Pokrzywdzony może działać jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym. Oznacza to, że ma prawie takie same uprawnienia jak oskarżyciel publiczny, którym najczęściej jest prokurator.

W sprawach karnych adwokat może być też mediatorem. Adwokat Roman Gładysz jest wpisany na listę osób upoważnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu. Mediacja w sprawach karnych jest dopuszczalna, gdy wyrażą na nią zgodę oskarżony oraz pokrzywdzony.

Opole to miasto, w którym siedzibę mają Sąd Rejonowy w Opolu oraz Sąd Okręgowy, ale też Prokuratura Rejonowa i Prokuratura Okręgowa. Przedstawione organy zajmują się postępowaniem karnym, czy to w fazie postępowania przygotowawczego, czy też postępowania sądowego.