ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Sprawy karne

Adwokat Roman Gładysz specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych jako obrońca.

Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Jest to niezbędne, aby skutecznie i rzetelnie bronić oskarżonego przed organami Policji, Prokuratury, czy też przed Sądem.

Poza tym podejmuje się obrony w sprawach o wykroczenia oraz karno-skarbowych.

Można też skorzystać z pomocy adwokata w postępowaniu karnym wykonawczym. Jest to bardzo pomoce, aby uzyskać przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, otrzymać zezwolenie na odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego, albo zyskać zgodę na prowadzenie auta wyposażonego w blokadę antyalkoholową.

W sprawach karnych adwokat Roman Gładysz broni także praw osób pokrzywdzonych przestępstwem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu można uzyskać odpowiednią rekompensatę za krzywdy wyrządzone przestępstwem.