Wezwanie do zapłaty

wezwanie do zapłaty | adwokat | Opole | adwokat Roman Gładysz | windykacja | mecenas | prawnik | kancelaria adwokacka

Wezwanie do zapłaty może stanowić pierwszy krok w skutecznej windykacji. Należy jednak pamiętać, że wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty oczekiwanych efektów. Przede wszystkim nie przerywa biegu przedawnienia. Obowiązek skierowania przez wierzyciela do dłużnika wezwania do zapłaty wynika z szeregu przepisów.

W treści pozwu należy wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Skierowanie pozwu bez uprzedniego wezwania do zapłaty ma też związek z przepisami dotyczącymi ponoszenia kosztów procesu.

Jeżeli pozwany pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to z reguły uznać należy, że dał on w ten sposób powód do wytoczenia sprawy i zgodnie z odpowiednio stosowaną zasadą słuszności z art. 101 kpc powinien ponieść jej koszty także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie sygn. akt I ACz 366/95).

Wezwanie do zapłaty może zawierać:

  • określenie wierzyciela, czyli jego nazwę oraz adres.
  • opisanie dłużnika, a więc jego nazwę i adres.
  • wskazanie kwoty zadłużenia.
  • podanie terminu, kiedy dłużnik powinien zapłacić.
  • opisanie sposobu zapłaty.
  • informację o dalszych krokach prawnych, które podejmie wierzyciel.

Treść wezwania do zapłaty powinna być adekwatna do danej sytuacji. Jest to dokument, który może zostać przedłożony w postępowaniu przed sądem.