Dane rejestrowe

dane rejestrowe | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | kancelaria adwokacka | mediator | prawnik | mecenas | opolskie

adwokat Roman Gładysz
Kancelaria Adwokacka
ulica Władysława Reymonta 14/3
45-066 Opole
telefon: +48 796 301 353
e-mail: biuro@adwokatgladysz.pl
NIP: 7561886720
REGON: 160033604
rachunek bankowy Bank Pocztowy SA nr 20 1320 1537 2885 6999 2000 0001

Adwokat Roman Gładysz:

  • jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu (numer wpisu OPL/Adw/249), posiada tytuł zawodowy adwokata, który uzyskał na terenie Polski
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych
  • podlega Kodeksowi Etyki Adwokackiej, który został opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej

Działalność zawodowa adwokata Romana Gładysza:

  • jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 635 ze zm.), do której dostęp można uzyskać na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej
  • jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, którą prowadzi Minister Gospodarki

Mediator Roman Gładysz:

  • jest stałym mediatorem z listy Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
  • jest stałym mediatorem wpisanym na listy prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Wrocławiu, Gliwicach
  • jest osobą godną zaufania uprawnioną do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu