ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe są związane z dziedziczeniem oraz testamentami. Można je przeprowadzić w postępowaniu przed sądem powszechnym.

Adwokat Roman Gładysz zajmuje się prowadzeniem spraw spadkowych

Najczęściej sprawy spadkowe dotyczą kwestii:

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
  • zachowku
  • wydziedziczenia
  • podziału majątku spadkowego
  • zabezpieczenia spadku
  • spisu inwentarza
  • wykazu inwentarza
  • ogłoszenia testamentu

W sprawach spadkowych należy w sposób odpowiedni zadbać o majątek, który pozostał po zmarłym. Dlatego ważne jest, aby powierzyć ich prowadzenie pełnomocnikowi, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Nie bez znaczenia jest także, aby wypełnić wolę spadkodawcy i przekazać jego dorobek w stanie nieuszczuplonym. W praktyce bywa tak, że dziedziczenie związane jest także ze sprawami rodzinnymi. Zdarza się, że sprawy spadkowe mają element europejski oraz międzynarodowy.

Zwlekanie z uporządkowaniem spraw majątkowych po zmarłym może tylko pogorszyć sytuację. Upływ czasu zaciera nie tylko ludzką pamięć, ale utrudnia uzyskanie odpowiednich dowodów na poparcie twierdzeń przed sądem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że bez właściwego przygotowania sprawy spadkowej może ona być rozpoznawana przez dłuższy czas.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy

Sprawę spadkową należy rozpocząć od zebrania i przygotowania odpowiednich dokumentów.  Niezbędne będą odpisy akty stanu cywilnego. Najbliższa rodzina pozostała po osobie zmarłej powinna zastanowić się, czy spadkodawca pozostawił testament, czy też nie. Należy zatem zabezpieczyć nie tylko majątek spadkowy, ale też ostatnią wolę zmarłego, która być może została ujęta w formie testamentu. W polskim prawie spadkowym występują różne formy testamentów. Treść testamentu podlega interpretacji przez sąd.

Adwokat Roman Gładysz był wielokrotnie pełnomocnikiem spadkobierców i wspierał ich swoją wiedzą oraz doświadczeniem.