Sprawy spadkowe

sprawy spadkowe | adwokat | Opole | spadek | kancelaria adwokacka

Sprawy spadkowe są związane z dziedziczeniem oraz testamentami. Można je przeprowadzić w postępowaniu przed sądem rejonowym. Może to być na przykład Sąd Rejonowy w Opolu.

Przy czym właściwy jest tu sąd spadku, a więc jest to sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeśli takiego miejsca zwykłego pobytu nie da się ustalić w Polsce, sądem spadku jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy.

Najczęściej sprawy spadkowe dotyczą kwestii:

W sprawach spadkowych należy w sposób odpowiedni zadbać o majątek, który pozostał po zmarłym. Dlatego ważne jest, aby powierzyć ich prowadzenie pełnomocnikowi, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Nie bez znaczenia jest także, aby wypełnić wolę spadkodawcy i przekazać jego dorobek w stanie nieuszczuplonym. Na dziedziczenie mają też wpływ sprawy rodzinne. Zdarza się, że sprawy spadkowe zawierają element europejski oraz międzynarodowy. Poza tym w skład spadku może wchodzić gospodarstwo rolne.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Zwlekanie z uporządkowaniem spraw majątkowych po zmarłym może tylko pogorszyć sytuację. Upływ czasu zaciera nie tylko ludzką pamięć, ale utrudnia uzyskanie odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń przed sądem.

Sprawę spadkową należy rozpocząć od zebrania i przygotowania odpowiednich dokumentów.  Niezbędne będą odpisy akty stanu cywilnego. Najbliższa rodzina pozostała po osobie zmarłej powinna zastanowić się, czy spadkodawca pozostawił testament, czy też nie. Należy zatem zabezpieczyć nie tylko majątek spadkowy, ale też ostatnią wolę zmarłego, która być może została ujęta w formie testamentu.

Sprawy spadkowe: rozwiązanie u adwokata z Opola

Przygotowanie do rozwiązania problemów z dziedziczeniem należy zacząć od umówienia się z adwokatem w jego kancelarii w Opolu. Następnie podczas rozmowy doświadczony prawnik przedstawia sposoby rozwiązania sprawy spadkowej. Każda sytuacja jest inna. Także każdy klient uzyskuje indywidualne rozwiązanie jego sprawy. Następnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu.