Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne | prawo rodzinne | adwokat | mediator | adwokat Roman Gładysz | Opole | kro

Sprawy rodzinne dotyczą problematyki związanej z małżeństwem, dziećmi, czy też alimentami.

Jest oczywiste, że prowadzenie spraw rodzinnych wymaga zachowania dyskrecji, ale też opanowania emocji, które zazwyczaj towarzyszom tego rodzaju sprawom. Tego rodzaju sprawy może prowadzić Sąd Rejonowy w Opolu albo Sąd Okręgowy w Opolu.

Najczęściej sprawy rodzinne dotyczą kwestii:

W tego typu sprawach należy pamiętać, ażeby przygotować odpowiedni materiał dowodowy. Przede wszystkim należy przygotować dowody z dokumentów, które obrazują sądowi w sposób odpowiedni daną sytuację rodzinną. Poza tym można przemyśleć kwestię świadków, którzy mogą złożyć zeznania przed sądem. Trzeba wspomnieć, że często powoływany jest dowód z opinii biegłych z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

W związku z tym należy przemyśleć, czy w danej sprawie nie zasięgnąć porady prawnej adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy czym ważne jest to, aby odpowiednia wiedza prawnicza była połączona z doświadczeniem nabytym na sali sądowej.

Nie należy lekceważyć spraw, które dotyczą rodziny. Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynikają uprawnienia oraz obowiązki, których nienależyte wykonywanie może skutkować nawet wszczęciem sprawy karnej.

Z drugiej strony sprawy związane z sytuacją rodzinną mogą dotyczyć też sytuacji majątkowej. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z alimentami, czy też podziałem majątku byłych małżonków.