Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne | adwokat | mediator | kancelaria adwokacka | Opole

Sprawy rodzinne dotyczą problematyki związanej z małżeństwem, dziećmi, czy też alimentami. Tego rodzaju sprawy są prowadzone przez sądy rejonowe albo sądy okręgowe.

Jest oczywiste, że prowadzenie spraw rodzinnych wymaga zachowania dyskrecji, ale też opanowania emocji, które zazwyczaj towarzyszom tego rodzaju sprawom.

Najczęściej sprawy rodzinne dotyczą kwestii:

W tego typu sprawach należy pamiętać, żeby przygotować odpowiedni materiał dowodowy. Oznacza to, że należy zgromadzić dowody z dokumentów, które pokazują w odpowiedni sposób daną sytuację rodzinną. Następnie można przemyśleć kwestię świadków, którzy mogą złożyć zeznania przed sądem. Trzeba wspomnieć, że często powoływany jest dowód z opinii biegłych z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Nie należy lekceważyć spraw, które dotyczą rodziny. Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynikają uprawnienia oraz obowiązki, których nienależyte wykonywanie może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, czy też nawet karnego.

Z drugiej strony sprawy związane z sytuacją rodzinną mogą dotyczyć też sytuacji majątkowej. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z alimentami, czy też podziałem majątku byłych małżonków.

W związku z tym należy przemyśleć, czy w danej sprawie nie zasięgnąć porady prawnej adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Przy czym ważne jest to, aby odpowiednia wiedza prawnicza była połączona z doświadczeniem nabytym na sali sądowej.

Sprawy rodzinne: doradza adwokat z Opola

Rozwiązując problemy związane ze sprawami rodziny, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Kancelaria, którą w Opolu prowadzi adwokat Roman Gładysz, specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiada on bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, ustalaniu alimentów, podziale majątku oraz innych kwestiach związanych z rodziną. Odpowiednie wsparcia ze strony prawnika, który zadba o Twoje prawa i interesy jest konieczne w trudnych sytuacjach rodzinnych. Najlepszą współpracę w tych sprawach można zacząć od nawiązania kontaktu, porady prawnej i prowadzenia sprawy przed sądem.