Adwokat z urzędu

Adwokat z urzędu | adwokat | adwokat Opole | adwokat Roman Gładysz

Adwokat z urzędu występuje w sprawie jako pełnomocnik strony. Można go ustanowić w postępowaniu cywilnym albo w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Postępowanie cywilne

W sprawach cywilnych każdy może złożyć wniosek o przyznanie mu pomocy prawnej z urzędu.

Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można zgłosić razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Tego rodzaju wniosek należy złożyć w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już jest prowadzona. Powinno być to pismo procesowe.

Osoba fizyczna powinna dołączyć do wniosku o ustanowienie adwokata oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, ale też dochodach oraz źródłach utrzymania. Adwokat z urzędu zostanie przez Sąd ustanowiony, jeżeli udział adwokata w sprawie jest potrzebny.

W treści wniosku można wskazać imiennie osobę adwokata.

Do wniosku należy złoży oświadczenie, z którego treści wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata. Oznacza to, że uiszczenie honorarium adwokackiego byłoby uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla siebie oraz rodziny.

Przykład wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu:

Wnoszę wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Romana Gładysza, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole.
Wniosek uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ponieść kosztów honorarium adwokackiego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Jestem osobą bezrobotną, nie mam oszczędności, nigdy nie byłem w sądzie. Dołączam oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

W postępowaniu przed sądem administracyjnym można złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje ustanowienie adwokata z urzędu.

W celu uzyskania prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata z urzędu należy złożyć stosowny wniosek.

Tego rodzaju wniosek należy złożyć w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już jest prowadzona. Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można połączyć z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli Sąd uzna, że udział adwokata w sprawie za potrzebny to uwzględni wniosek.

W treści wniosku można wskazać imiennie osobę adwokata.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, z którego wynikają dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym, a także oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem.

Przykład wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu:

Wnoszę o przyznanie dla mnie prawa pomocy poprze ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Romana Gładysza, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole.
Nie jestem w stanie ponieść kosztów honorarium adwokackiego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Obecnie nie mam stałego zatrudnienia, nie mam żadnych oszczędności, nigdy nie byłem w sądzie. Dołączam oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. Nie zatrudniam adwokata.

Adwokat z urzędu

Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z adwokatem Romanem Gładyszem.