Adwokat z urzędu

Adwokat z urzędu występuje w sprawie jako pełnomocnik strony. Można go ustanowić w postępowaniu cywilnym albo w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Adwokat z urzędu

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od adwokata Romana Gładysza, który prowadzi kancelarię adwokacką na terenie Opola.