ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

18 stycznia obchodzony jest Dzień Kubusia Puchatka. Adwokat Roman Gładysz postara się wykazać związek pomiędzy Kubusiem a prawem.

Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia 2021 r. obchodzony jest Dzień Kubusia Puchatka. W tym dniu przypada rocznica urodzin autora tej książki, czyli Alana Alexander Milne’a. Postaram się wykazać, że istnieje związek pomiędzy Kubusiem Puchatkiem a prawem. Inspiracją do tego był artykuł “Corporate governance oczami Kubusia Puchatka” autorstwa prof. dr hab. Michała Romanowskiego zamieszczony Więcej…

Europejska konwencja praw człowieka. Adwokat Roman Gładysz zajmuje się ochroną praw człowieka.

Europejska konwencja praw człowieka

Europejska konwencja praw człowieka została przyjęta w dniu 4 listopada 1950 r. Stało się to na podstawie decyzji, która została podjęta przez państwa wówczas wchodzące w skład Rady Europy. Polska ratyfikowała konwencję i poddała się jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 1993 r. Konwencja gwarantuje przestrzeganie praw człowieka i wolności Więcej…

Nowy adres to Reymonta 14/4, Opole

Nowy adres

Informuję, że od 1 września 2020 r. prowadzę działalność jako adwokat oraz mediator pod adresem: ulica Władysława Reymonta 14/3, I piętro, 45-066 Opole. Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie.

Zdziwienie

Z serii dziwnych pytań do adwokata… Dziś odebrałem telefon w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu wykładanego na studiach prawniczych. Przypomnieć wypada, że zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze: Art. 1 ust.1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w Więcej…