Zaświadczenie o prawie do głosowania

W sytuacji, gdy w dniu drugiej tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (a więc 12 lipca 2020 r.) wyborca będzie znajdował się poza miejscem zamieszkania, może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania na terenie Polski albo za granicą. Niemniej jednak Więcej…

Zdziwienie

Z serii dziwnych pytań do adwokata… Dziś odebrałem telefon w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu wykładanego na studiach prawniczych. Przypomnieć wypada, że zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze: Art. 1 ust.1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w Więcej…