Sprawy bankowe

Adwokat Roman Gładysz zajmuje się sprawami bankowymi.

Banki powinny funkcjonować jako instytucje zaufania publicznego, aby chronić interesy deponentów. Praktyka ostatniego czasu wskazuje na to, że nie można obejść się bez profesjonalnego wsparcia w sprawach bankowych.

Adwokat Roman Gładysz prowadzi spory dotyczące:
– kredytów frankowych
– zwrotu prowizji od kredytów spłaconych przed terminem
– ochrony osób zadłużonych
– reklamacji czynności bankowych
– ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Sprawy dotyczące czynności bankowych prowadzone są przez sądy rejonowego oraz okręgowe w miejscu zamieszkania klienta banku.