Sprawy bankowe

Banki powinny funkcjonować jako instytucje zaufania publicznego, aby chronić interesy deponentów. Praktyka ostatniego czasu wskazuje na to, że nie można obejść się bez profesjonalnego wsparcia w sprawach bankowych.

Adwokat Roman Gładysz prowadzi spory dotyczące:
– kredytów frankowych
– zwrotu prowizji od kredytów spłaconych przed terminem
– ochrony osób zadłużonych
– reklamacji czynności bankowych
– ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Sprawy dotyczące czynności bankowych prowadzone są przez sądy rejonowego oraz okręgowe w miejscu zamieszkania klienta banku.