Prawa pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest ta osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Najważniejsze uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym to: prawo do korzystania z wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być np. adwokat Roman Gładysz możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dostęp do akt postępowania przygotowawczego Więcej…

Przeglądanie akt

Pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym przysługuje uprawnienie do złożenia zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni. Pokrzywdzonemu przysługuje także uprawnienie do przejrzenia akt sprawy. Tak brzmią przepisy, a jak wygląda praktyka ich stosowania w czasach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 ? W piątek upływa termin do Więcej…