Zwalczanie koronawirusa

Adwokat Roman Gładysz i wtytyczne co do zwalczania epidemii koronawirusa.

W związku z koniecznością walki z epidemią koronawirusa zostały wprowadzone następujące zasady funkcjonowania kancelarii adwokata i mediatora Romana Gładysza w Opolu, ul. W. Reymonta 14/3:

  1. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny dla Klientów. Należy dokonać dezynfekcji rąk na początku wizyty w kancelarii. Adwokat dezynfekuje ręce przed rozpoczęciem pracy.
  2. Pomiędzy Klientem a Adwokatem należy zachować co najmniej 1,5 m bezpiecznego dystansu.
  3. Klient i Adwokat podczas spotkania są zobowiązani do noszenia maseczek.
  4. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i umyć ręce.
  5. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  6. Przed wizytą Klienta u Adwokata oraz po zakończonym spotkaniu pomieszczenia biurowe są wietrzone. W związku z tym Klient powinien przestrzegać umówionego terminu spotkania. Meble biurowe po spotkaniu z klientem są czyszczone odpowiednim środkiem chemicznym.
  7. Klient, jeśli nie dysponuje, ma zapewnione przez Adwokata środki ochrony osobistej w postaci: maseczki, rękawic jednorazowych, preparatu do dezynfekcji rąk.
  8. W razie niewyrażenia zgody Klienta na przestrzeganie powyższych zasad Adwokat świadczy pomoc prawną zdalnie, przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów internetowych.
  9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biur w sytuacji pandemii koronawirusa zostały opisane w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.