ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Opublikowane przez Roman Gladysz w dniu

W sytuacji, gdy w dniu drugiej tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (a więc 12 lipca 2020 r.) wyborca będzie znajdował się poza miejscem zamieszkania, może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie takie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania na terenie Polski albo za granicą.

Niemniej jednak w trzeba pamiętać, że w przypadku głosowania za granicą, w każdym kraju mogą być odrębne zasady głosowania, a to ze względu na sytuację epidemiczną w danym państwie.

Gdy złożono wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą, to wyborca uzyskał dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę. Nie ma wtedy możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia.

Do dnia 10 lipca 2020 r. można uzyskać w urzędzie gminy (miasta) zaświadczenie o prawie do głosowania. Można je odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu podaje się imię, nazwisko, numer PESEL wyborcy oraz dane pełnomocnika.

Do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania będzie potrzebny dowód osobisty albo paszport. Ponadto należy wypełnić stosowny formularz. Wniosek taki jest wolny od opłat.

Do 7 lipca 2020 r. wyborca może dopisać się do spisu wyborców tylko na obecne wybory prezydenckie. Wyborca, który już dopisał się do spisu wyborców przez pierwszą turą, nie musi ponawiać tego wniosku. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć elektronicznie bądź osobiście.

Więcej szczegółów na temat wyborów można uzyskać w serwisie wybory.gov.pl