Ile kosztuje rozwód?

ile kosztuje rozwód | rozwód | adwokat | adwokat Opole | adwokat Roman Gładysz | kancelaria adwokacka | prawnik | mecenas | prawo rodzinne

Ile kosztuje rozwód? Koszty postępowania w sprawie o rozwód to suma opłat sądowych oraz honorarium adwokata. W związku z tym, że każda sprawa jest inna, nie da się od razu odpowiedzieć, ile kosztuje rozwód. Wydatki z tym związane można próbować oszacować.

Koszty obciążają w pierwszej kolejności stronę, która składa do sądu pismo podlegające opłacie. Ponadto należy uiścić wydatki związane z czynnościami, które są następstwem złożonego pozwu.

Opłata od pozwu w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł.

Jeśli pozew zawiera wniosek o udzielenie zabezpieczenia, to wniosek ten nie podlega opłacie. Natomiast wszelkie wnioski dotyczące zabezpieczenia, które składane są w trakcie postępowania, podlegają opłacie w wysokości 100 zł.

W toku postępowania rozwodowego sprawa może zostać skierowania do mediacji. Mediacja jest odpłatna. Jeśli kurator sądowy przeprowadzi wywiad w sprawie, to taka czynność jest związana z zaliczką.

Za wezwanie świadka sąd powinien pobrać opłatę w wysokości 100 zł od każdej wzywanej osoby. Jeśli doręczenie pozwu nie jest możliwe przez sąd, to należy skorzystać z pomocy komornika. Czynności te także podlegają opłacie. Poza tym opłacie podlega wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

Na koniec sprawy, sąd w wyroku rozstrzyga o kosztach poniesionych przez strony. Strona, która przegrała zwraca koszty stronie przeciwnej. Od tej zasady są oczywiście wyjątki.

Ile kosztuje rozwód? Adwokat wyjaśnia.

Sąd dokonuje rozliczenia kosztów, które poniosła strona w związku z korzystaniem pomocy prawnej świadczonej przez adwokata.

Wysokość kosztów adwokackich, które rozlicza sąd w wyroku, jest ograniczona. Ograniczenia te wynikają z treści przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy o rozwód wynosi 720 zł. Stawkę minimalna można podwyższyć.

Wysokość honorarium adwokackiego wynika z treści umowy zawartej pomiędzy adwokatem a klientem. W treści tej umowy opisane są zasady współpracy w sprawie rozwodowej. Na początek prowadzenia sprawy najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie z adwokatem i rozmowa na temat sprawy. Dopiero wtedy jestem w stanie rzetelnie odpowiedzieć na pytanie – ile kosztuje rozwód.