Kancelaria adwokacka

kancelaria adwokacka Opole | adwokat Opole | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | kancelaria adwokacka | prawnik | mecenas | obrońca | mediator | kancelaria

Kancelaria adwokacka to forma wykonywania zawodu przez adwokata, a Opole to miasto, gdzie znajdują się siedziby sądów oraz wielu urzędów. Wprawdzie można prowadzić rozprawy on-line, ale zdarza się jeszcze, że osobiście trzeba przeglądać akta.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o adwokaturze, adwokat może wykonywać zawód w:

  • kancelarii adwokackiej.
  • zespole adwokackim.
  • spółce: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej.

Oznacza to, że nie w każdej prawnie dopuszczalnej formie można wykonywać zawód adwokata.

Spółka akcyjna nie może prowadzić obsługi prawnej przedsiębiorcy i nie może w jego imieniu udzielić pełnomocnictwa procesowego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.08.2004 r., sygn. akt I ACa 1485/03).

Uprawnienia zawodowe adwokata można łatwo zweryfikować. Działa bowiem internetowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Przykładowe dane dotyczące kancelarii adwokackiej można znaleźć tutaj. Z rejestru tego można dowiedzieć się, czy dana osoba ma uprawnienia do wykonywania zawodu.

Kancelaria adwokacka to miejsce, gdzie w komforcie oraz spokoju można rozwiązać problem klienta. Miejsce to powinno umożliwiać zapewnienie tajemnicy adwokackiej. Każda informacja może przydać się konkurencji, czy też oponentowi procesowemu. Kancelaria powinna być też łatwo dostępna dla każdej osoby, nawet tej, która ma ograniczone możliwości poruszania się.

Opole to świetne miejsce nie tylko do mieszkania, ale prowadzenia biznesu, który wspomaga kancelaria adwokacka Romana Gładysza. Jej adres to Opole, ulica Władysława Reymonta 14/3.

Z adwokatem kontakt można nawiązać tutaj.