Zasiedzenie

Zasiedzenie - adwokat Roman Gładysz - adwokat - Opole - mediator - kancelaria adwokacka

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności. Może to dotyczyć rzeczy ruchomych albo nieruchomości.

Przesłankami nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie są:

 • posiadanie samoistne.
 • upływ czasu.

Dobra wiara posiadacza ma wpływ na długość wymaganego terminu posiadania samoistnego. Posiadanie samoistne to faktyczne władanie rzeczą tak jak właściciel.

Rozstrzygające znaczenie dla oceny dobrej wiary posiadacza w kontekście długości terminu zasiedzenia ma chwila rozpoczęcia posiadania, nie zaś późniejszy stan rzeczy (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15.10.2020 r., sygn. akt IV CSK 204/20).

Przez zasiedzenie można nabyć:

 • własność nieruchomości gruntowej.
 • udział we współwłasności.
 • służebność gruntową.
 • własność budynku.
 • służebność przesyłu.
 • własność lokalu.

Nie można zasiedzieć:

 • nieruchomości wyłączonych z obrotu lub przeznaczonych na cele publiczne.
 • nieruchomości budynkowych będących częścią składową nieruchomości.
 • służebności osobistej.

W przypadku rzeczy ruchomych konieczne jest nieprzerwane posiadanie o charakterze samoistnym oraz upływ czasu, ale też istnienie dobrej wiary przez cały okres zasiedzenia.

W każdej sprawie o stwierdzenie zasiedzenia właściwy jest sąd położenia rzeczy. Może to być więc Sąd Rejonowy w Opolu. Tego typu postępowania wszczynane są na wniosek osoby zainteresowanej i są prowadzone w trybie nieprocesowym. Bardzo ważne jest, aby dowodami wykazać przed sądem wystąpienie wszystkich przesłanek, które prowadzą do stwierdzenia zasiedzenia. Ostatecznie sąd w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia wskazuje datę nabycia własności rzeczy.