Umowa najmu

umowa najmu | adwokat Opole | najem | adwokat | Opole | kancelaria | adwokat Roman Gładysz | umowa | prawnik

Umowa najmu czy też najem jest umową, która dotyczy korzystania z rzeczy. Umowa tego rodzaju polega na tym, że wynajmujący oddaje rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Natomiast najemca ma płacić umówiony czynsz. Jest więc to umowa o charakterze odpłatnym.

Co do zasady najem powstaje na podstawie umowy. W wyjątkowych sytuacjach umowa powstaje z mocy przepisów ustawy, czy też na podstawie decyzji administracyjnej.

Skuteczność umowy najmu nie jest uzależniona od wydania rzeczy. Dopuszczalne jest, aby wynajmujący nie był właścicielem rzeczy.

Nieposiadanie przez wynajmującego tytułu do wynajmowanej rzeczy – o ile uniemożliwi wykonywanie umowy najmu – traktowane jest jako wada rzeczy wynajętej. Nie powoduje jednak nieważności umowy najmu (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19.12.2020 r. sygn. akt V CSK 295/20).

Należy pamiętać, że przedmiotem najmu mogą być tylko rzeczy. Najemca jest uprawniony do używania rzeczy. Umowa uprawnia najemcę do korzystania z przedmiotu najmu przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Nie wolno zapominać, że do umowy najmu mieszkania przez lokatora mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Przy czym mniej korzystne dla lokatora przepisy innych ustaw nie mogą być stosowane.

Umowa najmu prowadzi do tego, że wynajmujący przekazuje mieszkanie, czy też lokal użytkowy, który ma znaczną wartość, najemcy. Warto zatem zastanowić się nad zabezpieczeniem interesów wynajmującego.

Adwokat może doradzać wynajmującemu przy projektowaniu treści umowy. Jest to ważne, żeby dobrze przygotować umowę. W razie sporu sądowego każdy punkt umowy ma znaczenie. Podlega badaniu i ocenie przez sąd w postępowaniu cywilnym. Można tylko apelować, żeby nie korzystać ze wzorów umów uzyskanych w sieci internetowej. Mogą być w nich zawarte postanowienia nie tylko niedostosowane do danej sytuacji, ale też po prostu niekorzystne.