ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Alimenty

Opublikowane przez Roman Gladysz w dniu

Alimenty polegają na dostarczaniu na rzecz uprawnionego środków utrzymania. W miarę potrzeby obejmuje to także dostarczanie środków wychowania. Oba te pojęcia należy rozumieć bardzo szeroko.

Środki utrzymania powinny być wydawane na zapewnienie mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, wyżywienia, odzieży, a także opieki lekarskiej. Natomiast wobec dziecka obowiązek alimentacyjny jest szerszy. Obejmuje także dostarczanie tego wszystkiego, co jest potrzebne do fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka.

W zwyczajnych sytuacjach rodzinnych nie ma potrzeby wyliczania wysokości alimentów. Wówczas świadczenie alimentacyjne wykonywane jest poprzez zapewnienie dziecku mieszkania i wyżywienia, otaczanie uprawnionego osobistą opieką, załatwianie spraw życiowych dziecka, a co najważniejsze – bezpośrednie oddziaływanie na jego wychowanie.

W sytuacjach spornych alimenty określane są poprzez wyrok sądu. Wtedy alimenty określane są kwotą pieniężną i mogą podlegać egzekucji komorniczej.

Możliwe jest określenie alimentów poprzez wskazanie ułamkowej części wynagrodzenia zobowiązanego. Na wysokość alimentów nie mają wpływu świadczenia z pomocy społecznej, czy też świadczenia wychowawcze albo rodzinne. Pamiętać trzeba, że zarówno obowiązek alimentacyjny jak i zakres świadczeń alimentacyjnych uzależnione są od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a nie od jego realnych dochodów.

Postępowanie w sprawach o alimenty korzysta z licznych przywilejów. Ułatwione jest uzyskanie zabezpieczenia w sprawie o alimenty. Poza tym można domagać się zapłaty alimentów przy okazji innych spraw rodzinnych, takich jak na przykład sprawa o rozwód.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna, to świadczenia te pokrywane są z funduszu alimentacyjnego. Dane dłużnika alimentacyjnego można umieścić w biurze informacji gospodarczej. W określonych przypadkach dłużnikowi takiemu można także zatrzymać prawo jazdy.

Poza tym należy pamiętać, że uchylanie się łożenia alimentów stanowi występek określony w przepisie art. 209 kodeks karnego.